Właściciel firmy ↓

Marek Luch - magister inżynier budownictwa 

W całości materialnie i prawnie odpowiadam za działalność firmy. 

Wykształcenie ↓

Politechnikę Wroclawską ukończyłem w 1985 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Studiowałem na Wydziale Budownictwa Lądowego (specjalizacja: konstrukcje budowlane - studia dzienne). 

Uprawnienia ↓

Od 1987 roku posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (nr DOŚ/BO/1511/02).

Doświadczenie zawodowe ↓

Doświadczenie zawodowe zdobywałem, świadcząc usługi budowlane w Wałbrzychu i południowo - zachodniej Polsce, gdy prowadziłem od 1991 roku własne przedsiębiorstwo budowlane „DEMONTAŻ” w Szczawnie – Zdroju i gdy pracowałem na etacie w czterech przedsiębiorstwach:

 1. Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego w Katowicach GR nr 8 w Wałbrzychu w latach 1985-1988
 2. Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „BUDOPOL” w Wałbrzychu w latach 1988-1992
 3. Przedsiębiorstwie Usługowo – Handlowym „Juania” sp. z o.o. we Wrocławiu w roku 2012
 4. Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z. o.o. w Wałbrzychu w latach 2012 -2013.


Prowadząc działalność gospodarczą, jako generalny wykonawca obiektów lub podwykonawca wyznaczonego zakresu robót, zrealizowałem ok. 250 indywidualnych umów dla kilkudziesięciu zleceniodawców, w tym w szczególności nadzorowałem:

-  pozyskiwanie zleceń

-  wygrywanie przetargów

-  organizowanie podwykonawców robót, dostawców niezbędnych materiałów

-  wynajem optymalnego sprzętu dla realizowanego zadań

-  zapewnienie płynnego finansowania przedsięwzięć

-  rozliczanie podwykonawców z powierzonych zadań

-  rozliczanie finanse i dokumentacyjne budów

Przykładowe prace ↓

Pracując na etacie, realizowałem (kierowałem budową):

 • budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego składającego się z aqua – parku, hali sportowo – widowiskowej na 2 tys. miejsc, hotelu, ponadto prace obejmowały zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną (sprawdzałem usługi budowlane w Wałbrzychu - prace wykończeniowe)
 • budowę obiektów magazynowo – suszarniczych (silosy płaskodenne i obiekty towarzyszące); fundamenty żelbetowe; pozostała konstrukcja stalowa
 • budowę szpitala w Jelczu Laskowicach
 • budowę dwóch budynków przemysłowych dla Elektrowni Opole

(w okresie przed uprawnieniami budowlanymi) 

 • budowę budynków mieszkalnych w Słupcu Nowa Ruda
 • budowę dużych, żelbetowych zbiorników na wodę w Słupcu Nowa Ruda
 • budowę powierzchniowych żelbetowych elementów nowobudowanego szybu wentylacyjnego „Wanda” dla kopalni „Torez” w Wałbrzychu
 • budowę czterokondygnacyjnej łaźni kopalnianej w Boguszowie – Gorcach

Więksi inwestorzy, dla których realizowałem prace ↓

 • Makro Cash and Carry Poland S.A. Warszawa

 • Elektrownia Turów

 • Kopalnia Węgla Turów

 • KGHM Polska Miedź S.A.

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddziały w Poznaniu, Łodzi i Opolu

 • Huta Częstochowa

 • Urząd Miasta Wałbrzycha

 • Elektrownia Opole

 • Jelczańskie Zakłady Samochodowe

 • Koksownia Wałbrzych

Współpracownicy ↓

Nasz firma doradczo - budowlana zatrudnia wysoko wykwalifikowane kadry z uprawnieniami budowlanymi i uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego.


Podczas realizacji powierzonego zadania kierujemy się zasadą najniższych kosztów dla Zleceniodawcy, przy jednoczesnym uzyskaniu pożądanego przez niego efektu (w zależności od tego, do czego opinia jest potrzebna Zleceniodawcy – dla niego samego w celu wyrobienia sobie zdania przed podjęciem decyzji czy np. w postępowaniu sądowym).


Nasza firma współpracuje z Politechnikami, Instytutem Techniki Budowlanej, pracownikami naukowymi tych instytucji. W pracy wspierają nas inżynierowie praktycy z wieloletnim stażem i na co dzień firmy budowlane świadczące usługi budowlane w Wałbrzychu. 


Korzystamy także z usług prywatnych specjalistycznych laboratoriów (akredytacje) posiadających stosowne uprawnienia i sprawdzone doświadczenie.