Prawo budowlane, geodezja, konstrukcje

Służymy opinią w zakresie prawa budowlanego. Specjaliści naszej firmy budowlanej służą fachowym doradztwem i opinią budowlaną. Prócz konsultacji związanych z prawem budowlanym służymy także kompleksowym nadzorem budowlanym.

Wykonujemy ekspertyzy, oceny zgodności z prawem budowlanym i orzeczenia techniczne w pełnym zakresie:

 • Opracowanie najbardziej złożonych zagadnień z szeroko rozumianego budownictwa (geologia, geodezja, materiałoznawstwo, konstrukcje, prawo budowlane itd.) dzięki współpracy z rzeczoznawcami i naukowcami. Nasze opracowania są poparte badaniami wykonanymi przez atestowane laboratoria. Zakres (cena) opracowania dostosowana jest do celu, jakiemu opracowanie ma służyć. Autorami opracowania są osoby posiadające stosowne uprawnienia.
 • Weryfikacja stanu technicznego budynku i jego poszczególnych elementów konieczna do ustalenia obrębu rzeczowego remontu.
 • Doradztwo w zakresie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych (rozwiązania zamienne).
 • Kontrola jakości zakończonych prac budowlanych.
 • Opinie i ekspertyzy techniczne związane z ustaleniem powodów zaistnienia uszkodzeń obiektu, takich jak: pęknięcia oraz zarysowania ścian i stropów, odkształcenia stropów i konstrukcji dachowych, a także zawilgocenia ścian itp.
 • Ustalanie powodów pojawiania się zagrzybień (pleśni) w budynku, uszkodzenia konstrukcji drewnianych w wyniku zagrzybienia i występowania owadów oraz doradztwo metod ich usunięcia (opinie mykologiczno–budowlane).
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane.
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
 • Wykonywanie wycen prac (obmiary i kosztorysy budowlane).
 • Wykonywanie przeglądów okresowych budynków.
 • Przeprowadzanie kontroli instalacji (elektryczna, gazowa, sanitarna).
 • Przeprowadzanie kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.